Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ...

Ngày 8/9/2019, nhằm tiếp sức cho các em đến trường năm học 2019, được sự hỗ trợ của Nhóm thiện...

Hòa vào không khí cả nước đang tưng bừng chào đón năm học mới. Được sự chỉ đạo của Phòng...

Bước vào năm học mới, nhằm để giúp đỡ cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của...

Thực hiện Thông tư số 55/ 2011/TT-BGDĐ ngày 22 tháng 11 năm 2011của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Điều...

Trong xu thế hội nhập quốc tế, nhất là khi trào lưu văn hóa Việt – Hàn đang phát triển...

HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2019 -2020
RỘN RÃ KHAI TRƯỜNG 2019
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2019 -2020
MẠNH THƯỜNG QUÂN HỖ TRỢ CHO HỌC SINH NGHÈO CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN NĂM HỌC 2019 -2020
ĐẠI HỘI PHỤ HUYNH HỌC SINH NĂM HỌC 2019 -2020
GIAO LƯU VĂN HÓA VIỆT – HÀN
grass 1234
grass copy

Kiểm tra trực tuyến

Toán 5

Giáo viênthanphuocb 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay

Tiếng Việt 4

Giáo viênthanphuocb 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay