Giới thiệu chung

Giới thiệu

1898020 442578585872387 780645384 n

Tên trường: Tiểu học An Phước B
Năm học: 2015-2016

1. Thông tin định dạng trường
Tỉnh/thành phố: Vĩnh Long
Huyện/quận:Huyện Mang Thít
Xã/phường: An Phước
Địa chỉ trường: ấp Phú An, xã An Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long
Email: thanphuocb.mt@vinhlong.edu.vn
Số điểm trường phụ: 0
Web: http://thanphuocb.giaoducmangthit.edu.vn/
Mã trực thuộc*:

Các trường tiểu học do Phòng GD quản trực tiếp lấy mã của Phòng GD, không nhập mã trực thuộc này

Capture
– Nhà trường đã xây dựng một môi trường sư phạm chuẩn mực, ở đó học sinh được quan tâm và thực hiện các điều kiện đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ học tập, rèn luyện, được tạo điều kiện tham gia các hoạt động văn hoá văn nghệ, tập luyện thể dục thể thao và đảm bảo an toàn trong trường học; học sinh được tu dưỡng và rèn luyện đạo đức, lối sống và tinh thần trách nhiệm, thái độ hợp tác.
– Kết quả đánh giá về hạnh kiểm, học lực của học sinh của trường ổn định, đúng thực chất. Kết hợp chặt chẽ với gia  đình và xã hội trong việc quản lí và giáo dục học sinh.
– Có kế hoạch hoạt động chuyên môn từng năm học, học kỳ, tháng, tuần;
Giáo viên dạy đủ các môn học, đúng chương trình, kế hoạch, đảm bảo yêu cầu của chuẩn kiến thức, kỹ năng, lựa chọn nội dung, thời lượng, phương pháp, hình thức phù hợp với từng đối tượng học sinh, đáp ứng khả năng nhận thức và yêu cầu phát triển bền vững trong điều kiện thực tế của địa phương; Thực hiện bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu tốt.
– Có chương trình, kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp hằng năm; Nhà trường tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo kế hoạch với các hình thức đa dạng, phong phú và phù hợp với lứa tuổi học sinh; Có phân công, huy động giáo viên, nhân viên tham gia các hoạt động ngoài giờ lên lớp.
– Tham gia thực hiện mục tiêu phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, ngăn chặn hiện tượng tái mù chữ ở địa phương; Tổ chức và thực hiện Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường huy động trẻ trong độ tuổi đi học.

An Phước, ngày 15 tháng 6 năm 2016

                                  Thủ trưởng đơn vị
                                (Ký tên, đóng dấu)

                                Võ Văn Giàu