HỌC SNH TRƯỜNG TIỂU HỌC AN PHƯỚC B THAM QUAN DU LỊCH

Ngày 24/2/2019 Trường Tiểu học An Phước B đã tổ chức cho học sinh từ khối 3 đến khối 5 tham quan khu du lịch Mỹ Khánh, Thiền viện trúc lâm và đền thờ Phạm Hùng. Thông qua việc tham quan du lịch học sinh đã học hỏi được rất nhiều điều bổ ích, bên cạnh đó thì Tổng phụ trách cũng làm lễ kết nạp đội viên mới cho học sinh lớp 3.
– Một số hình ảnh tham quan du lịch của học sinh:
_nh 1

_nh 2

_nh 3

_nh 4

_nh 5

_nh 4

_nh 5