HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2019 -2020

Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập và Liên đoàn Lao động huyện Mang Thít về hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm học 2019 – 2020. Được sự chỉ đạo của cấp ủy, lãnh đạo Trường An Phước B.

Ngày 14/9/2019, trường tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức năm học 2019 -2020, nhằm kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Cán bộ công chức viên chức năm 2018 -2019, tổng kết phong trào thi đua, hoạt động của ban thanh tra nhân dân. Xây dựng nội dung, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu, đề ra các biện pháp thực hiện kế hoạch năm học 2019 -2020. Đồng thời, kiện toàn Ban thanh tra nhân dân.

Tham dự hội nghị: đồng chí  Võ Văn Giàu – BTCB – HT nhà trường cùng toàn thể CBCCVC và người lao động của Trường An Phước B.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi hội nghị CBCCVC năm học 2019 – 2020:

IMG_20190914_075905

IMG_20190916_085137IMG_20190916_085049 IMG_20190916_085052 IMG_20190916_085054 IMG_20190916_085058 IMG_20190916_085115